Huisregels

Voor een veilig gebruik van 'De Hoystak' zijn huisregels samengesteld. De huisregels vertoond op de website zijn onder behoud van wijzigingen. Bij het contract worden de meest recente huisregels gevoegd.

 • EHBO- en blusmaterialen anders gebruiken dan waar zij voor dienen is niet toegestaan. Deze materialen dienen altijd direct toegankelijk te zijn en mogen niet afgedekt worden.
 • Leidingen en bedieningsapparatuur van installaties zijn geen rekken om iets achter te plaatsen en of aan op te hangen.
 • Noodverlichting armaturen kunnen en mogen niet uitgeschakeld worden, dienen te allen tijde te blijven branden en mogen niet afgedekt worden.
 • Alle veiligheidsvoorzieningen (zoals veiligheidsinstructie/ontruimingsplan) moeten te allen tijde zichtbaar blijven en mogen niet afgedekt worden.
 • Vluchtwegen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels en een vrije doorgang bieden.
 • De branddeur/trap van de eerste verdieping mag niet als doorgang gebruikt worden.
 • Er dienen minimaal twee personen van minimaal 18 jaar aanwezig te zijn. Kinderen mogen zich niet zonder begeleiding in de lokalen of buiten bevinden.
 • Er mag in het gebouw, buiten voor de toegangsdeuren en openslaande ramen niet gerookt worden. Roken is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen plaats aangegeven door het bord rookplek.
 • In en om het clubhuis mag zowel elektrisch als met gas en of open vuur niet gefrituurd en fonduet worden.
 • Het schenken en/of aanwezig zijn van alcoholische dranken in en rond de accommodatie is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in muren en balken te boren, te spijkeren, te schroeven en/of punaises te gebruiken. In de speciaal aangebrachte latten op de wanden in de beneden lokalen mogen wel punaises gebruikt worden. Om dingen aan het plafond te hangen zijn haken aan de balken aanwezig, deze mogen niet verminderd, vermeerderd of verplaatst worden.
 • Het is niet toegestaan om posters of iets van diens aard op deuren en ramen te plakken. Dit geldt ook voor briefjes (zoals 'we zijn zo terug') buiten aan het gebouw of toegangshek, dit is een uitnodiging voor het diefstalsgilde.
 • Etensresten dienen direct buiten in de afvalcontainer gedeponeerd te worden en niet in de prullenbakken in het gebouw.
 • Balspelen in het gebouw zijn verboden.
 • Er mogen geen auto's op het terrein komen. Wel mogen in overleg met de verhuurde aanhangers handmatig het terrein op geduwd worden. Deze mogen niet blijven staan.
 • Het gebruik van kampvuurkuil door derden is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan kuilen te graven of bomen te kappen. Alleen lopen en spelen op verharde paden en grasvelden (dus niet in de perken).
 • Het is niet toegestaan geluid- of ander overlast te veroorzaken voor de omwonenden en andere verenigingen.
 • Fietsen en motorvoertuigen behoren in de rijwiel/motorovertuigstalling geplaatst te worden en niet rond het gebouw om de veiligheid van de spelende kinderen te waarborgen. Geplaatste fietsen en motorvoertuigen rond het gebouw staan daar op aansprakelijkheid en risico van de eigenaar.
 • De rijwielstalling, het houthok, de kampvuurkuil en de overkapping mogen niet als speelplaats worden gebruikt.
 • Verlichting in lokalen die niet direct gebruikt worden behoren uitgeschakeld te zijn.
 • Bij het verlaten van het terrein dienen alle ramen en deuren gesloten te zijn. Dit geldt ook voor het toegangshek. Diefstal door insluiping is voor rekening van de huurder.
 • Toegang en toegangshek dienen te allen tijde vrij gelaten te worden voor hulpdiensten.
 • Van de gebruikers wordt verwacht dat zij "De Hoystak" schoon achterlaten na vertrek.
 • Calamiteiten, beschadigingen en/of verloten geraakte voorwerpen dienen te allen tijde onmiddellijk aan de beheerder van "De Hoystak" gemeld te worden (zie, belangrijke adressen en telefoonnummers bij calamiteiten).
 • In alle gevallen waarin de huisregels en de wet niet is voorzien, beslist de beheerstichting van "De Hoystak".