Leden Stichtingsbestuur

 

Mark Vreeburg
Voorzitter
Jeffrey Smit
Secretaris
   
Marja Dekker
Penningmeester
Gerda de Laat
Verhuur
   
Bas van Tol
Arbo-adviseur
Miranda van Amsterdam
Beheer Materiaal